Home / Tag Archives: فعالیت، ای.ال.اس، تحرک، تفریح

Tag Archives: فعالیت، ای.ال.اس، تحرک، تفریح

فعالیت و تفریح

فعالیت و استراحت از نیازهای اساسی برای بیماران مبتلا به ای.ال.اس می باشد. برای آنها یک برنامه تمرینات روزانه توصیه می شود. انجام این تمرینات به طور روزانه موجب نرم نگه داشتن ماهیچه ها و مفاصل، خواهد شد.

ادامه مطلب