مصاحبه با دکتر فاندرلینده

این تجهیزات برای ادامه زندگی و کیفیت آن برای بیماران ای.ال.اس بی اندازه مهم هستند. البته آنان همواره به کمک دیگران وابسته هستند، ولی اگر این وسائل در اختیار بیمار نباشند، کار برای اطرافیان بسیار سنگین می شود. مثلا اگر صندلی چرخدار نباشد باید بیمار را بدوش کشید.

ادامه مطلب

تحقیق در مورد سلول های بنیادی امیدبخش برای بیماران ای.ال.اس

محققان دانشگاه میشگان پس از اولین آزمایشات برای تعیین اینکه آیا سلول های بنیادی ممکن است به بیماران ای.ال.اس کمک کند، نتایج مثبتی مشاهده کردند. به نخاع 5 بیمار ای.ال.اس، سلول های بنیادی تزریق شد. در هیچ یک از این بیماران علائم دفع سلول های بنیادی مشاهده نشد.

ادامه مطلب

تنفس مصنوعی درازمدت برای بیماران ای.ال.اس

تنفس مصنوعی درازمدت برای بیماران ای.ال.اس در بیماری ای.ال.اس. به تدریج تمام ماهیچه های حرکتی، از جمله ماهیچه های تنفسی از کار می افتند و فلج می شوند. این بدین معنی است که بتدریج تنفس بیمار کاهش یافته و نارسائی هایی بوجود خواهد آمد. هم چنین ورود غذا و یا مایعات در نای و ضعف در سرفه کردن می تواند تنگی نفس و عفونت در نای و شش ها بوجود بیاید.

ادامه مطلب

ای.ال.اس و کهکشان هستی

این نوشته هم واقعگرا و هم امید بخش، به من کمک کرد تا خودم را درموقعیت روحی بهتری قرار دهم و با امید و اعتماد به نفس بیشتری با حقیقت بیماری ام مواجه شوم و با چشمی بازتر و دلی روشن تر به جنگ آن بروم. هیچ شناختی از نویسنده مقاله (که با اسم دکتر بابک زمانی در ذیل آن معرفی شده است)، ندارم. اما دلم می خواست با این یادداشت، قدردانی عمیق و ادای دینی کرده باشم به این نام، به خاطر این کار انسانی اش. امید (تابستان سال ۲۰۰۹)

ادامه مطلب