Home / مدیریت وبسایت (page 9)

مدیریت وبسایت

سه شنبه ها با “موری”

موری گفت: اگر با نگاه غلطی به آن بنگری، وحشتناک است. وحشتناک است که آدم ببیند بدنش کم کم تحلیل می رود و نابود می شود. ولی در ضمن خوب است چون وقت کافی برای خداحافظی دارم.

ادامه مطلب

به زیبایی پروانه بر روی اطلسی ها!

زندگی در "این لحظه و در حال حاضر" چه در داخل خانه ما که اکنون بیمارستان امید است، و چه بیرون از خانه مان به طرز حیرت انگیزی جاریست؛ پروانه کوچک و زیبائی که در حیاط روی اطلسی های گلدان آویزان بر دیوار همسایه نشسته، بال هایش را با شادی به هم میزند، صدای خنده های کودک همسایه که با آواز پرنده دلخواه من در هم آمیخته، گربه کوچک و یک پای همسایه مان (یک پایش قطع شده) بدون کوچکترین احساس کمبودی، با شیطنت همیشگی خود روی چمن های زمین روبرو جست و خیز می کند و ...

ادامه مطلب

زندگی با “ویلچر” هم زیباست !

امید و واقعگرایی باید همواره به موازات هم حرکت کنند و نباید یکی را به ضرر دیگری تضعیف کرد. اگر با واقع بینی، شرایط، وسایل و الزامات ضروری را برای این قبیل بیماران فراهم نکنیم، به زودی آن امید اولیه هم به یاس و روحیه باختگی تبدیل می شود.

ادامه مطلب

” مرگ، گاهی ریحان می چیند “!

این کمیت چسبیدن به زندگی نیست که هراس از مرگ را به جان ما میریزد. در درجه اول، این خود زندگی است که زیباست و اسباب آن فرع است. حرفم این است که تنها با تغییر نگاه به کل هستی و مشاهده جایگاه خود در آن است که پذیرش حقیقت مرگ آسان می شود.

ادامه مطلب

خدایا، چرا من؟!

او در تمام مدت بیماری کوچکترین گله و شکایتی نکرد. او با متانت و استقامتی باورنکردنی حقیت بیماری اش، یعنی ای.ال.اس را پذیرفته بود. بنابراین هرگز نپرسید: "خدایا چرا من؟!"

ادامه مطلب

بیماری و ایمان!

در رابطه با نحوه برخورد با بیماریم – ای.ال.اس – فکر نمی کنم تحول بخصوصی در من صورت گرفته باشد. اما تجاربی دارم که ارزش بازگو کردن برای همدردان بیمارم دارد. یک چیزهایی از درون خودم به عنوان مبنا عمل می کند و چیزهایی به عنوان شرط از بیرون کمکم می نمایند تا در مواجهه با شرایط دشوار کنونی، کم نیاورم. اول شرایط را می گویم، بعد مبانی را که مد نظر شما هم هست.

ادامه مطلب

بیماری و غرور!

به جای این راه های انحرافی، غرورت را از نشان دادن روحیه بالا در برابر بیماری تامین کن و به نمایش بگذار. از واقعیت بیماری اصلا فرار نکن. بنشین با حوصله وتسلط به خود، مراحل بعدی پیشرفت بیماری را در نظر بگیر و از حالا به فکر تامین وسایل آن باش.

ادامه مطلب